QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN THAM DỰ

1. Hành vi chung

Luôn thể hiện tinh thần thể thao; 

 1. Chịu trách nhiệm cho sự an toàn của bản thân và sự an toàn của người khác; 
 2. Biết, hiểu và tuân theo tất cả các Luật thi đấu, như đã nêu trong tài liệu này, trong điều kiện đăng ký tham dự dành riêng cho sự kiện và tại các cuộc họp thông báo thể lệ dành riêng cho sự kiện; 
 3. Tuân thủ các quy định và hướng dẫn giao thông từ các thành viên ban tổ chức và nhà chức trách Việt Nam; 
 4. Đối xử với các trọng tài, quan chức, tình nguyện viên, khán giả, công chúng và các vận động viên khác với sự tôn trọng và lịch sự; 
 5. Tuân thủ luật pháp và pháp lệnh địa phương và tránh mọi hình thức thể hiện tuyên truyền chính trị, tôn giáo hoặc chủng tộc. Việc không tuân thủ luật pháp hoặc pháp lệnh địa phương và/hoặc thực hiện những hành vi nêu trên sẽ dẫn đến việc bị loại; 
 6. Tránh sử dụng ngôn ngữ khiếm nhã; 
 7. Thông báo cho nhân viên Sự kiện ngay khi rút khỏi Cuộc đua, hoặc nếu không có thể dẫn đến đình chỉ tạm thời hoặc trục xuất vĩnh viễn khỏi các Sự kiện khác; 
 8. Việc vứt rác hoặc trang thiết bị trong suốt đường đua có thể dẫn đến việc bị loại (ngoại trừ tại các trạm cứu trợ hoặc các điểm xử lý rác được chỉ định khác). 
 9. Không chiếm lợi thế hoặc cố gắng đạt được bất kỳ lợi thế không công bằng từ bất kỳ phương tiện hoặc đối tượng bên ngoài nào; trong trường hợp có bất kì phương tiện hỗ trợ không công bằng nào được báo cáo, giám đốc cuộc đua sẽ có quyền đánh giá tình hình và thậm chí loại người tham gia nếu bị phát hiện.
 10. Không sử dụng bất kỳ thiết bị nào gây mất tập trung chú ý vào môi trường xung quanh. (máy nghe nhạc MP3, điện thoại..)
 11. Tuân thủ cung đường đã được công bố. Đó là trách nhiệm vận động viên để biết các đường đua. Các vận động viên phải di chuyển trên toàn bộ cung đường theo quy định. Không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bị loại. Nếu một vận động viên phải rời khỏi đường đua, vận động viên đó sẽ xuất phát lại tại điểm rời khỏi trước khi tiếp tục phần thi;
 12. Tránh việc thể hiện các hình ảnh không đứng đắn và khoả thân công khai trong Sự kiện. Hình ảnh không đứng đắn / hoặc khoả thân công khai có thể dẫn đến việc bị loại.

2. Hỗ trợ

 1. Các sự hỗ trợ từ thành viên ban tổ chức như ban trọng tài, nhân viên, tình nguyện viên được cho phép nhưng giới hạn trong việc cung cấp nước uống, chất dinh dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật máy móc và y tế. Các trường hợp đặc biệt phải có sự phê duyệt từ giám đốc cuộc đua hoặc trọng tài trưởng. 
 2. Các vận động viên thi đấu trong cùng một cuộc thi có thể hỗ trợ lẫn nhau các vật dụng như: dinh dưỡng và đồ uống sau trạm hỗ trợ, bơm, lốp xe, ruột xe và bộ dụng cụ vá lốp; 
 3. Các vận động viên không được sử dụng bất kỳ vật dụng thiết bị nào do một vận động viên khác cung cấp nếu điều đó dẫn đến việc vận động viên không thể tiếp tục với Cuộc đua của chính mình. Những thiết bị này bao gồm: giày, xe đạp hoàn chỉnh, khung, bánh xe và mũ bảo hiểm. Hình phạt cho việc này sẽ là truất quyền thi đấu cho cả hai vận động viên; 
 4. Trừ trường hợp được phê chuẩn từ trước của giám đốc cuộc đua hoặc trọng tài trưởng, không một vận động viên nào được phép sử dụng các phương tiện hỗ trợ giúp sự di chuyển vượt lên các vận động viên khác trong lúc thi đấu. Vi phạm sẽ dẫn đến bị loại.

3. Chống Doping

1. Mỗi vận động viên thừa nhận đã được thông báo về Bộ luật chống doping (như thuật ngữ này được định nghĩa dưới đây). Đồng thời xác nhận rằng vận động viên đã hiểu,tuân thủ và tự nguyện đồng ý với tất cả các điều khoản của bộ luật chống doping.

**Bộ luật chống doping có nghĩa là tất cả các quy tắc được Coupe De Hue áp dụng, bao gồm:

(1) Bộ luật chống doping thế giới (WADA Code);

(2) Tất cả các tiêu chuẩn quốc tế liên quan như danh sách chất và chương pháp bị cấm (Prohibited List) do cơ quan phòng chống doping thế giới (World Anti-Doping Agency – WADA) ban hành 

(3) Tất cả các quy tắc, chính sách hoặc thủ tục khác được Coupe De Hue áp dụng

2. Các quy tắc chống doping của Coupe De Hue có thể được sửa đổi vào bất cứ lúc nào bởi Coupe De Hue mà không cần thông báo cho vận động viên ngoại trừ việc, trường hợp khả thi, đăng các sửa đổi đó trên trang web của Coupe De Hue tại www.coupedehue.com và fanpage Coupe De Hue Gran Fondo;

3. https://www.coupedehue.comMỗi vận động viên có trách nhiệm hiểu về những hành vi vi phạm được công bố trong bộ luật chống doping (bao gồm tất cả các chất và phương pháp đã được đưa vào danh sách cấm). Một số loại thuốc, đồ uống thông thường, thực phẩm bổ sung và những sản phẩm “phi kê đơn” hoặc các sản phẩm hợp có thể chứa các chất bị cấm. Mỗi vận động viên phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc biết những chất nào bị cấm theo danh sách và đồng ý tuân thủ các điều khoản trong bộ luật chống doping;

4. Mỗi vận động viên được yêu cầu thông báo cho các bên thứ ba (ví dụ: nhân viên y tế và nhân viên hỗ trợ vận động viên) về nghĩa vụ của vận động viên theo bộ luật chống doping về :

(1).Hạn chế trong việc sử dụng các chất và các phương pháp bị cấm, 

(2).Trách nhiệm của vận động viên về việc đảm bảo bất kỳ điều trị y tế không vi phạm bộ luật chống doping 

(3).Bất kỳ vận động viên nào sử dụng hoặc có ý định sử dụng một chất hoặc phương pháp bị cấm vì lý do y tế chính đáng, đều phải xin sự miễn trừ trong sử dụng trị liệu (Therapeutic Use Exemption – TUE) từ tổ chức chống doping quốc gia (National Anti-Doping Organisation – NADO,) hoặc tổ chức chống doping khu vực (Regional Anti-Doping Organisation – RADO) cũng như được áp dụng theo các chính sách và quy trình của NADO và RADO hiện hành;

4. Điều kiện tham gia

 1. Vận động viên phải đáp ứng tất cả các yêu cầu của đơn vị tổ chức sự kiện.(bao gồm nhưng không bị giới hạn như giấy phép hoặc yêu cầu bảo hiểm) Các thông báo cụ thể về yêu cầu cấp phép hoặc bảo hiểm sẽ được nêu trong hướng dẫn thông tin vận động viên dành riêng cho sự kiện; 
 2. Vận động viên bị đình chỉ bởi Coupe De Hue không được phép thi đấu trong bất kỳ Sự kiện nào của Coupe De Hue; 
 3. Tuổi thi đấu tối thiểu là 18 tuổi tính ngay lúc diễn ra sự kiện;
 4. Vận động viên thi đấu ở một hạng tuổi khác sẽ bị loại khỏi sự kiện. Mọi giải thưởng, tiền thưởng hoặc điểm sẽ bị thu hồi; 
 5. Bất kỳ vận động viên nào vi phạm hoặc gian lận bằng cách tham gia sự kiện dưới tên hoặc tuổi được làm giả, làm sai lệch một bản khai hoặc cung cấp thông tin sai lệch sẽ bị loại và có nguy cơ bị đình chỉ hoặc cấm vĩnh viễn khỏi các Sự kiện khác của Coupe De Hue.

5. Yêu cầu đối với VĐV xe đạp

 1. Xe đạp chỉ được đạp về phía trước thông qua bộ phận dây xích, bằng hai chân tác động theo chuyển động tròn và không có sự hỗ trợ từ máy móc hoặc sự trợ giúp khác. Bất kỳ xe đạp nào bị phát hiện có sự nâng cấp để tăng công suất sẽ bị kiểm tra và bị loại. 
 2. Vận động viên có trách nhiệm là phải biết và tuân thủ đường đạp xe theo quy định. Không được tự ý điều chỉnh về thời gian và cung đường đạp xe vì bất kỳ lý do gì.
 3. Tất cả các vận động viên phải tuân thủ tất cả các luật giao thông trong khi tham gia đường đạp xe trừ khi được chỉ định cụ thể bởi trọng tài hoặc nhân viên sự kiện có thẩm quyền. Trừ khi có sự hướng dẫn nêu trên, tất cả các vận động viên phải dừng hẳn khi có biển báo giao thông hoặc thiết bị điều khiển giao thông và không được đi qua bất kỳ giao lộ nào trừ khi giao lộ đó đã an toàn. Vận động viên không được vượt qua làn phân cách hai chiều cấm vượt dưới mọi trường hợp.
 4. Vận động viên không được gây nguy hiểm cho bản thân hoặc người khác.Bất kỳ vận động viên nào cố tình hoặc liều lĩnh tạo ra nguy hiểm cho bất kỳ vận động viên khác hoặc theo phán quyết của trọng tài trưởng, đó là một hành vi nguy hiểm thì sẽ bị loại.
 5. Tất cả các vận động viên phải hết sức thận trọng và giảm tốc độ nếu cần thiết trong việc vượt qua các vận động viên khác.
 6. Đạp xe với thân trần là bị cấm. Các vận động viên phải mặc áo thi đấu của Ban tổ chức cung cấp hoặc áo thể thao dành cho xe đạp mọi lúc trong suốt hành trình của cuộc đua
 7. Vận động viên phải đội mũ bảo hiểm với số dán hiển thị ở hai bên của mũ bảo hiểm; 
 8. Số đính vào khung xe đạp của vận động viên phải được dán vào xe và phải được nhìn thấy từ cả hai phía; 
 9. Bất kỳ rác thải hoặc vật dụng không sử dụng, bao gồm chai nước, giấy gói gel, giấy gói thanh dinh dưỡng, bộ phận xe đạp, bị hỏng hoặc quần áo, chỉ có thể được đặt trong khu vực được chỉ định tại mỗi điểm được bố trí bởi Ban tổ chức. Bỏ rác bên ngoài khu vực này đều bị cấm; (phạt 5:00 Phút) 
 10. Bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào có tác dụng giảm sức cản của gió đều bị cấm trong đường đạp xe (cho dù thiết bị đó được mặc dưới quần áo của vận động viên, trên quần áo của vận động viên, hoặc được gắn vào cơ thể của vận động viên hoặc xe đạp của vận động viên);
 11. Việc không tuân thủ bất kỳ điều khoản trong luật thi đấu sẽ dẫn đến việc một vận động viên bị xử phạt loại ra khỏi Coupe de Hue.
 12. Các trọng tài cuộc đua sẽ thông báo cho các vận động viên về việc vi phạm bằng cách nhắc nhở bằng lời nói. 
 13. Việc bị loại hoặc cấm tham gia sẽ xảy ra đối với các sự việc vi phạm nghiêm trọng luật thi đấu (mức độ vi phạm sẽ được xác định bởi trọng tài chính)
 14. Trong bất kỳ trường hợp khi trọng tài cho rằng một vận động viên đạt được lợi thế không công bằng hoặc xác định một vận động viên đã cố tình hoặc liều lĩnh tạo ra một tình huống nguy hiểm, thì trọng tài cuộc đua có thể đưa ra các hình phạt hoặc loại vận động viên ra khỏi sự kiện ngay cả khi những vi phạm đó của vận động viên không được quy định rõ ràng trong luật thi đấu.
 15. Khi xử lý một sai phạm trên đường đạp xe, trọng tài sẽ thông báo rằng vận động viên đã vi phạm;
 16. Đình chỉ tham gia sự kiện có thể được ấn định cho các hành vi gian lận hoặc vi phạm lỗi nặng bao gồm, nhưng không giới hạn, chuyển nhượng BIB không thông báo, lặp lại các lỗi vi phạm, băng cắt đường đua có chủ ý, hoặc thực hiện hành vi nguy hiểm hoặc hành vi phi thể thao;
 17. Kháng cáo của các vận động viên bị phạt và các Yêu cầu xét xử sẽ không được xem xét.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN

Điều khoản

1. Nhận túi đăng ký và ký giấy Miễn Trừ Trách Nhiệm

Vận động viên đăng ký tham dự các giải đua vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân đính kèm hình ảnh (Passport, CMND/CCCD) và ký giấy Miễn Trừ Trách Nhiệm tại khu vực đăng ký:

Công viên Phu Văn Lâu

Thứ sáu 20/9/2019

14 giờ đến 22 giờ

Thứ bảy 21/9/2019

10 giờ đến 20 giờ

 

Resort Laguna Lăng Cô (chỉ dành cho VĐV ở tại resort)

Thứ sáu 20/9/2019              9 giờ đến 20 giờ

2. Chính sách hoàn tiền

Sự kiện Coupe De Hue không có chính sách hoàn tiền đối với các vận động viên đã đăng ký và thanh toán. Tuy nhiên, chúng tôi hiểu được rằng sẽ có một số trường hợp bất khả kháng xảy ra về vấn đề sức khỏe hoặc chấn thương bất ngờ xảy ra đối với các vận động viên. 

Vì vậy, ban tổ chức đã đề xuất chính sách chuyển nhượng.

3. Chính sách chuyển nhượng:

Vận động viên đã đăng ký tham dự và thanh toán có thể chuyển nhượng quyền sử dụng vé đã đăng ký tham dự cho người khác với mã số tham dự của cá nhân được cung cấp sau khi thanh toán. Vận động viên có yêu cầu chuyển nhượng vé vui lòng liên hệ ban tổ chức để được hướng dẫn thủ tục. 

Lưu ý: phí chuyển nhượng vé đăng ký là $25 (tương ứng 580.000 VNĐ) cho một vé. 

Hạn chót áp dụng chính sách chuyển nhượng lúc 12:00 thứ sáu ngày 13/09/2019.

Điều kiện tham gia sự kiện

Vận động viên đăng ký tham gia phải đạt đủ các điều kiện sau:

 1. Vận động viên cam kết đã 18 tuổi trước ngày tham gia sự kiện. 
 2. Vận động viên không mắc phải các vấn đề y tế nào khiến bản thân họ và những vận động viên khác gặp nguy hiểm.
 3. Vận động viên vui lòng cung cấp các giấy tờ liên quan để cam kết sức khỏe và thể lực phù hợp với các giải đua của sự kiện. Vận động viên phải cung cấp giấy tờ bảo hiểm hợp lệ.
 4. Vận động viên trao quyền cho ban tổ chức sử dụng hình ảnh của cá nhân hoặc đội nhóm vận động viên tham dự làm hình ảnh, thông tin, video của vận động viên tham dự cho mục đích hợp pháp của sự kiện.
 5. Vận động viên được yêu cầu đặt cọc 200.000 VNĐ cho chip tính thời gian nhận từ ban tổ chức. Khi kết thúc cuộc đua, vận động viên vui lòng mang chip tính thời gian trả lại Ban tổ chức và nhận lại tiền đặt cọc.

**Lưu ý: Ban tổ chức có thể từ chối đăng ký tham dự đối với các vận động viên đăng ký không đạt đủ các điều kiện trên hoặc cung cấp sai thông tin được nêu trong điều kiện tham dự.

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN

QUY ĐỊNH ĐỐI VỚI VẬN ĐỘNG VIÊN

1. Sự kiện giải đua xe đạp Coupe De Hue sẽ được chia thành 2 nội dung:

   • Thử thách vua leo núi Bạch Mã Laguna + Gran Fondo  
   • Thử thách vua leo núi Bạch Mã Laguna + Half Fondo

Các vận động viên vui lòng đăng ký đúng với độ tuổi tham dự.

Các vận động viên có thể tham gia cả hai hoặc chỉ 1 trong hai chặng

   • Chặng 1: 

Thử thách leo núi Bạch Mã: 15km. Độ cao thay đổi: 1,350m

   • Chặng 2
   •  Coupe de Huế Half Fondo: 70km

Lộ trình: Xuất phát tại công viên Phu Văn Lâu, đường Lê Duẩn – các vận động viên bắt đầu khởi động qua các cung đường: Lê Duẩn – cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – Phan Chu Trinh – Điện Biên Phủ – Minh Mạng – Quốc Lộ 1A – Cầu Tuần – Ngã 3 Quốc Lộ 49 – Dọc theo quốc lộ 49 – Điểm quay đầu – Dọc quốc lộ 49 – Ngã 3 Quốc Lộ 49 – Cầu Tuần – Khải Định – Võ Văn Kiệt – Tố Hữu – Hà Huy Tập – Dương Văn An – Lê Qúy Đôn – Đống Đa – Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Bùi Thị Xuân – Cầu Dã Viên –  Công viên Phu Văn Lâu, đường Lê Duẩn

Độ cao thấp nhất: 2m

Độ cao cao nhất: 248m

   • Coupe de Huế Gran Fondo: 150km

Lộ trình: Xuất phát tại công viên Phu Văn Lâu, đường Lê Duẩn – các vận động viên bắt đầu khởi động qua các cung đường: Lê Duẩn – cầu Dã Viên – Bùi Thị Xuân – Phan Chu Trinh – Điện Biên Phủ – Minh Mạng – Quốc Lộ 1A – Cầu Tuần – Ngã 3 Quốc Lộ 49 – Dọc theo quốc lộ 49 – Điểm tập kết bắt đầu chặng đua thử thách A Lưới – Dọc theo quốc lộ 49 – Đường Hồ Chí Minh – Thị Trấn A Lưới – Đường Hồ Chí Minh – dọc quốc lộ 49 – Ngã 3 Quốc Lộ 49 – Cầu Tuần – Khải Định – Võ Văn Kiệt – Tố Hữu – Hà Huy Tập – Dương Văn An – Lê Qúy Đôn – Đống Đa – Nguyễn Huệ – Lê Lợi – Bùi Thị Xuân – Cầu Dã Viên –  Công viên Phu Văn Lâu, đường Lê Duẩn

Độ cao thấp nhất: 2m

Độ cao cao nhất: 614m

Cách tính điểm/giờ

   • Bạch Mã: Thử thách leo núi. Những vận động viên tham gia hạng mục mở rộng sẽ khởi hành 5 giây 1 lượt. Còn những vận động viên tham gia theo độ tuổi sẽ khởi hành 2 giây 1 lượt.
   • Coupe De Huế Gran Fondo và Half Fondo: Vận động viên tham dự sẽ được chia theo nhóm mở rộng (dành cho tay đua chuyên nghiệp), và theo từng nhóm tuổi. Tất cả các chặng đua đều được khởi hành đồng loạt, theo đó thời gian thi đấu của các vận động viên theo mỗi nhóm tuổi sẽ được tính để quyết định thứ hạng về đích.

2. Phí đăng ký:

Gran Fondo + Bạch Mã: 100 USD / 2, 350,000 VND một người

Half Fondo + Bạch Mã: 80 USD / 1,900,000 một người

3. Hạng mục:

   • Mở rộng (vận động viên chuyên nghiệp)
   • Nhóm tuổi:
   • 18 tới 34 tuổi (sinh năm 1985 đến 2001)
   • 35 tới 49 tuổi (sinh năm 1970 đến 1984)
   • 50 tuổi trở lên (sinh từ năm 1969 và trở về trước)

Nhóm tuổi thi đấu sẽ có hiệu lực khi có tối thiểu 6 tay đua trở lên đăng ký trong độ tuổi đó. Nếu không có đủ người tham gia cho nhóm tuổi đó, những người tham gia đăng ký sẽ được chuyển sang một nhóm tuổi khác theo quyết định của ban tổ chức.

Hạng mục nhóm tuổi chỉ dành cho các tay đua không chuyên.

4. Luật thi đấu Xe đạp do Ủy ban Thể Dục Thể Thao (nay là Bộ Văn Hóa, Thể Thao và Du Lịch) ban hành năm 2007, và Luật thi đấu Xe đạp Quốc tế hiện hành của Liên Đoàn Xe đạp quốc tế (UCI) sẽ được áp dụng.

5. Sức khỏe: Vận động viên đăng ký tham gia các giải đua tuyệt đối không được sử dụng các chất kích thích, thức uống có cồn, chất cấm hoặc các thuốc giúp tăng cường thể lực bị cấm trong các cuộc thi đấu. Mọi trường hợp bị phát hiện hoặc khiếu nại về vấn đề sức khỏe sẽ bị hủy kết quả thi đấu dù ở bất kỳ thời điểm nào.

6. Bảo hiểm: Vận động viên phải ký giấy miễn trừ trách nhiệm bảo hiểm trước khi tham gia sự kiện. Chúng tôi đề nghị các vận động viên tự mua bảo hiểm. Các vận động viên Việt Nam khi đăng ký tham dự sự kiện phải có giấy chứng nhận sức khỏe của quận hay cấp có thẩm quyền cao hơn và cam kết chịu trách nhiệm hoàn toàn cho sức khỏe của bản thân trong trường hợp có bất kỳ tai nạn nào có thể xảy ra trên đường đua.

7. Mũ bảo hiểm là bắt buộc: Vận động viên tham gia phải thường xuyên đội mũ bảo hiểm dành riêng cho xe đạp và luôn được cài khóa kỹ lưỡng trong suốt thời gian thi đấu và tuyệt đối tuân theo sự phối hợp của Ban Tổ Chức và Cảnh Sát.

8. Thanh nghỉ (tri bars) không được phép sử dụng.

9. Trang phục: Vận động viên tham dự các giải đua bắt buộc phải mặc trang phục thi đấu chuyên dụng dành cho môn xe đạp.

10. Thời tiết: Sự kiện giải đua Coupe De Hue sẽ diễn ra ở bất kể thời tiết nào trừ các trường hợp bất khả kháng như thiên tại hay có sự yêu cầu ngưng tổ chức từ chính quyền địa phương. Vận động viên vui lòng chọn trang phục phù hợp và tự bảo quản các tài sản cá nhân trong trường hợp thời tiết xấu.

11. Điều khiển phương tiện trong tuyến đường được chỉ định: Vận động viên tham dự các giải đua vui lòng điều khiển phương tiện tham dự một cách an toàn và cẩn thận. Tất cả các trường hợp được cho là thiếu an toàn và liều lĩnh sẽ bị loại khỏi vòng đua ở bất kỳ thời điểm nào. Bất kỳ vận động viên được tìm thấy bên ngoài tuyến đường chỉ định sẽ lập tức bị loại và buộc dừng thi đấu. Máy quay có thể được lắp đặt dọc tuyến đường để ghi hình mọi hành vi. Ở những khúc cua nguy hiểm, Ban tổ chức sẽ đặt vật cảnh báo, điều phối viên hoặc dây thừng để phòng ngừa tai nạn.

Trong mọi trường hợp, quyết định của Giám đốc cuộc đua và Ban tổ chức sẽ là quyết định cuối cùng.

11. Tuân thủ quy tắc điều khiển phương tiện thi đấu: Lưu thông phía bên phải của đường đua và chỉ vượt ở phía bên trái của đường đua. Các trường hợp không tuân thủ đúng tuyến đường quy định hoặc tự ý thay đổi cung đường sẽ bị loại khỏi vòng đua và hủy kết quả thi đấu ở bất kỳ thời điểm nào. Cực kỳ cẩn thận khi điều khiển phương tiện thi đấu xuống dốc tại những dãy núi trong cung đường đua, nó thường hẹp, gấp khúc và khuất tầm nhìn.

12. Chỉ những xe có gắn logo hoặc cờ của Coupe De Hue mới được tính là xe hỗ trợ của ban tổ chức. Những trường hợp bổ sung hoặc thay thế sẽ được thông báo đến từng vận động viên.

13. Xe cứu thương và xe cứu hoả sẽ luôn nhận quyền ưu tiên di chuyển. Khi gặp hai loại phương tiện này các vận động viên tham dự bắt buộc dừng lại là nhường đường di chuyển.

14. Luôn đeo và dán số đăng ký (BIB) được cung cấp khi đăng tại bàn nhận túi đăng ký. Các vị trí gắn số đăng ký như sau: 

   • 1 số tại cọc yên xe,
   • 2 số dán trên mũ bảo hiểm,
   • 2 số đeo tại túi hông

Ghi chú: Vận động viên không đeo số đeo theo đúng quy định, thành tích thi đấu sẽ không được tính.

15. Vận động viên tham dự được phép sử dụng xe đạp đua đường trường( road bike), xe đạp leo núi cơ bản thông thường( MTB mountain bike) hoặc các dòng xe loại Hybrid và xe đạp leo núi chuyên nghiệp. Nếu vận động viên sử dụng loại xe đặc biệt khác vui lòng thông báo cho ban tổ chức 1 tháng trước ngày diễn ra giải đua. 

Mọi trường hợp xe sử dụng tham dự giải đua có gắn thanh hoặc đệm hỗ trợ tay lái hoặc bất kỳ trường hợp gian lận thi đấu nào nếu bị phát hiện sẽ bị loại khỏi giải đua và hủy kết quả thi đấu ở bất kỳ thời điểm nào.

16. Không sử dụng các thiết bị tai nghe (headphone), máy phát nhạc cá nhân trong suốt thời gian thi đấu.

17. Vận động viên khi thực hiện thủ tục nhận túi đăng ký vui lòng mang theo giấy tờ tùy thân có đính kèm hình ảnh (Passport, CMND/CCCD) để đối chiếu.

18. Vận động viên bắt buộc đọc hiểu và ký vào giấy cam kết miễn trừ trách nhiệm khi tham dự giải đua.

19. Luôn tuân thủ các hành động về bảo vệ môi trường như: bỏ rác đúng nơi quy định, không tiểu tiện bừa bãi ở những nơi công cộng hoặc ven đường.

20. Ban tổ chức hoàn toàn không chịu trách nhiệm đối với những người tham dự đăng ký qua kênh đăng ký nằm ngoài danh sách kênh hoặc đối tác của Coupe De Hue. Website chính thức và Ticketbox

21. Vận động viên nam và nữ sẽ được xếp vào hạng mục giới tính tương ứng tại bảng kết quả thi đấu.

22. Khu vực xuất phát: đồng loạt đạp khởi động từ công viên Phu Văn Lâu tới vạch xuất phát tại QL49, qua cầu QL1. Khi đến nơi, các vận động viên sẽ được chỉ định tới khu vực xuất phát dựa theo nhóm tuổi. Mỗi nhóm tuổi phải có tối thiểu 6 (sáu) vận động viên đăng ký tham dự. Trong trường hợp không có đủ vận động viên tham dự ở nhóm tuổi theo quy định, vận động viên đăng ký sẽ được chuyển qua nhóm tuổi khác theo chỉ định của Ban tổ chức.

23. Giới hạn thời gian về đích: vì lý do an toàn và y tế, thời gian sẽ được tính nghiêm ngặt.

  •  Thời gian giới hạn cho vận động viên tham gia chặng Gran Fondo tại A Lưới là 4 (bốn) tiếng tính từ điểm xuất phát.
  • Thời gian giới hạn cho vận động viên tham gia chặng Half Fondo là 2 (hai) tiếng từ điểm xuất phát cho đến điểm quay đầu tại QL49.

24. Chip điện tử sẽ được gắn lên xe của mỗi vận động viên đế tính giờ thi đấu.

25. Tính điểm: Người chiến thắng chung cuộc là người có tổng thành tích tốt nhất ở cả hai chặng thi đấu. Vận động viên có thể chỉ tham gia một chặng, nhưng thời gian chặng đua không tham gia của họ sẽ được tính bằng thời gian với người cuối cùng về đích của chặng đó.

26. Kết quả sẽ được công bố đối trong thời gian ngắn nhất cho Gran Fondo và Half Fondo.

27. Thành tích đồng đội sẽ được tính dựa trên thời gian tổng của 3 (ba) vận động viên có thành tích cao nhất của mỗi đội.

28. Tất cả những trường hợp gian dối hoặc cạnh tranh không lành mạnh sẽ bị hủy kết quả bất cứ lúc nào.

29. Các vận động viên tham gia cuộc đua vui lòng tự trang bị các thiết bị cần thiết để  vá, sửa xe khi cần.

30. Xe hỗ trợ của Ban tổ chức sẽ đón các vận động viên không thể tiếp tục tham gia cuộc đua

31. Tất cả các vận động viên phải tham dự buổi phổ biến thể lệ thi đấu để đảm bảo an toàn trên đường đua.

32. Điểm tiếp nước và hỗ trợ kỹ thuật được đặt tại nhiều điểm khác nhau dọc theo đường đua.

33. Tất cả các vận động viên phải tuân thủ theo hướng dẫn của cảnh sát điều tiết giao thông và Ban trọng tài. Vận động viên vi phạm sẽ bị loại khỏi cuộc đua.

34. Không tiểu tiện bừa bãi ở những nơi công cộng hoặc ven đường. Nhà vệ sinh luôn được bố trí tại điểm bắt đầu và kết thúc.

35. Ban tổ chức có quyền hủy kết quả thi đấu, và từ chối cho tham gia thi đấu nếu vận động viên vi phạm một trong các quy định trên.

36. Trong trường hợp có khiếu nại, nhóm trưởng hoặc người đại diện nhóm có thể làm đơn khiếu nại gửi lên Tổ Trọng Tài và Ban Tổ chức cùng khoản lệ phí 500,000 đồng trong vòng 20 (hai mươi) phút sau cuộc đua. Nếu khiếu nại là chính xác, lệ phí sẽ được hoàn trả.

37. Ban tổ chức có quyền điều chỉnh các quy tắc, quy định của Coupe De Hue.

Ban Tổ Chức Sự Kiện Giải Đua Coupe De Hue

0